Otázky a odpovede

Podlahová plocha v certifikáte je iná ako v projekte

 • Podlahová plocha v certifikáte je v zmysle legislatívy v skutočnosti merná plocha. Počíta sa z vonkajších rozmerov budovy, vrátane všetkých stien. Rôzne výklenky, výstupky je možné zanedbávať (čo mi nerobíme). Avšak aj tak merná plocha nikdy nie je totožná s inými plochami uvádzanými architektom v projekte. Názov podlahová plocha v certifikáte nie je úplne najšťastnejší, ale nedá sa zmeniť, nakoľko je to šablóna ministerstva dopravy, ktorú predpisuje zákon.

Ktorý výsledok v certifikáte je dôležitý

 • Dôležitý je výsledok primárnej energie. Je to na prvej strane pravý stĺpec. Podľa súčasnej legislatívy by mal byť výsledok primárnej energie v kategórii A1. Ostatné ukazovatele môžu byť v kategórii B, alebo aj iných. Keď je všetko v kategórii B a primárna energia je A1, označujeme dom v zmysle legislatívy ako ultranízkoenergetický. Ak sú všetky výsledky v kategórii A a primárna energia A0, vtedy máte dom s takmer nulovou spotrebou energie.

Ak je výsledok primárnej energie “B“, čo s tým, neskolaudujem?

 • V zmysle legislatívy certifikát hodnotí aktuálny stav, to znamená, keď je dom nezateplený, uvažuje sa bez zateplenia, aj keď je zateplenie plánované. To isté pri kolektoroch a ostatných súčastiach domu. Ak nie sú osadené neuvažuje sa s nimi. Tým pádom dom môže skončiť aj v horšej ako predpísanej kategórii. Z tohto dôvodu sa musia v certifikáte navrhnúť opatrenia aby dom skončil v kategórii “A1“. Nájdete ich v certifikáte na strane 8, spolu s budúcou kategóriou. Opatrenia by mali byť technicky a ekonomicky realizovateľné. Stavebný úrad by mal akceptovať aj certifikát s výsledkom “B“, ak sú navrhnuté opatrenia na zatriedenie domu do kategórie A1 z hľadiska primárnej energie.

Ako overím či je certifikát “pravý“?

 • Overenie pravosti a teda aj platnosti certifikátu je možné na základe čísla, ktoré je na každej strane certifikátu v pätičke. Na prvej strane je hneď pod nadpisom energeticky certifikát. Je to to dlhé číslo. Číslo zadajte do registračného systému www.inforeg.sk, sekcia energetické certifikáty. Ak certifikát nájde a má rovnaké kategórie ako ten váš, je certifikát zaregistrovaný a tým pádom je platný.

Čo treba odovzdať stavebnému úradu?

 • V zmysle našej legislatívy je potrebné odovzdať stavebnému úradu energetický certifikát. Stavebné úrady si túto povinnosť vysvetľujú rôzne, niektorým stavebným úradom stačí energetický štítok, čo je jedna A4, kde je zosumarizované všetko podstatné, niektoré chcú celý dokument aj s prílohami. V každom prípade by vám mal ostať originál buď energetického certifikátu alebo štítku. Je to kvôli neskoršiemu použitiu, napríklad pri predaji alebo prenájme objektu. Ideálne je sa so stavebným úradom dohodnúť nech si spravia kópiu energetického štítku, aby ste ho nemuseli dávať overovať u notára a vám ostane originál.

Aký je rozsah certifikátu?

 • Energetický certifikát sa skladá z 8 strán + povinná tabuľková príloha ktorá má rozsah približne 12 strán. Rozsah sa líši od typu objektu. Povinnou súčasťou je aj energetický štítok. Strany energetického certifikátu musia byť opečiatkované a ručne podpísané zhotoviteľom. Energetický štítok musí byť umiestený vo vstupnom vestibule veľkých budov.

V akom formáte odovzdať energetický certifikát stavebnému úradu?

 • Stavebný úrad bude od vás žiadať vytlačený originál energetický certifikát. To znamená opečiatkovaný a vlastnoručne podpísaný zhotoviteľom. Ideálne je originál zobrať k nahliadnutiu a odovzdať stavebnému úradu kópiu ak stým bude stavebný úrad súhlasiť.

Ktorý je najdôležitejší výsledok v energetickom certifikáte?

 • Najdôležitejší výsledok je primárna energia, ktorá je znázornená hneď na prvej strane pravý stĺpec. Môže byť v kategórii od A0 až po G. V súčasnosti majú novostavby spĺňať kategóriu A1 od 31.12.2020 to bude kategória A0.

Kde v certifikáte nájdem informácie o dome?

 • Informácie o použitých stavebných materiáloch, vykurovacom systéme a príprave teplej vody v objekte sú rozpísane na stranách 4-6. Ďalšie výpočtové detaily sú rozpísane v správe, ktorá je povinnou prílohou energetického certifikátu.

Aké je využitie energetického certifikátu?

 • V súčasnosti je to hlavne legislatívne využitie, najmä predloženie stavebnému úradu ku kolaudácii. Ďalej je povinnosť dodať certifikát pri prenájme alebo predaji objektu. Praktické využitie do budúcna: certifikát častokrát ostane ako jediný najkomplexnejší dokument, ktorý objekt popisuje. Sú v ňom informácie o stavebných materiáloch, izoláciách, vykurovaní a príprave teplej vody. K predaju objektu je to často krát na nezaplatenie. Dobré popísaný certifikát zdvihne po rokoch hodnotu nehnuteľnosti či už z pohľadu súdneho znalca alebo aj z pohľadu banky pri schvaľovaní hypotéky. Pri rekonštrukcii objektu je možné certifikát využiť na získanie dotácie od štátu. Ďalšie využitie zatiaľ na Slovensku nie je veľmi rozšírené.

Nemám energetický certifikát, ale mám ho mať, čo potom?

 • Najlepšia voľba - vypracujeme Vám certifikát za rozumnú cenu v rozumnom čase
 • Zlá voľba - čakať na pokutu od 500 do 3000 eur od štátnej energetickej inšpekcie, ktorá je oprávnená uložiť pokutu vlastníkovi budovy a to aj opakovane.

Podlahová plocha v certifikáte nepasuje s hodnotami v projekte
Podlahová plocha v certifikáte je v zmysle legislatívy v skutočnosti merná plocha. Počíta sa z vonkajších rozmerov budovy, vrátane všetkých stien. Rôzne výklenky, výstupky je možné zanedbávať (čo mi nerobíme), preto nikdy nesedí s úžitkovou plochou, ani inou plochou ktorá sa bežne uvádza v projekte. Názov podlahová plocha nie je úplne šťastný, ale nedá sa zmeniť, nakoľko je to šablóna ministerstva dopravy, ktorú predpisuje zákon.
Ktorý výsledok v certifikáte je dôležitý
Dôležitý je výsledok primárnej energie. Je to na prvej strane pravý stĺpec. Podľa súčasnej legislatívy by mal byť výsledok primárnej energie v kategórii A1. Ostatné ukazovatele môžu byť v kategórii B, alebo aj iných. Keď je všetko v kategórii B a primárna energia je A1, označujeme dom v zmysle legislatívy ako ultranízkoenergetický. Ak sú všetky výsledky v kategórii A a primárna energia A0, vtedy máte dom s takmer nulovou spotrebou energie.
Ak je výsledok primárnej energie “B“, čo s tým, nekolaudujem?
V zmysle legislatívy certifikát hodnotí aktuálny stav, to znamená, keď je dom nezateplený, uvažuje sa bez zateplenia, aj keď je zateplenie plánované. To isté pri kolektoroch a ostatných súčastiach domu. Ak nie sú osadené neuvažuje sa s nimi. Tým pádom dom môže skončiť aj v horšej ako predpísanej kategórii. Z tohto dôvodu sa musia v certifikáte navrhnúť opatrenia aby dom skončil v kategórii “A1“. Nájdete ich v certifikáte na strane 8, spolu s budúcou kategóriou. Opatrenia by mali byť technicky a ekonomicky realizovateľné. Stavebný úrad by mal akceptovať aj certifikát s výsledkom “B“, ak sú navrhnuté opatrenia na zatriedenie domu do kategórie A1 z hľadiska primárnej energie.
Ako overím či je certifikát “pravý“?
Overenie pravosti a teda aj platnosti certifikátu je možné na základe čísla, ktoré je na každej strane certifikátu v pätičke. Na prvej strane je hneď pod nadpisom energeticky certifikát. Je to to dlhé číslo. Číslo zadajte do registračného systému www.inforeg.sk, sekcia energetické certifikáty. Ak certifikát nájde a má rovnaké kategórie ako ten váš, je certifikát zaregistrovaný a tým pádom je platný.
Čo treba odovzdať stavebnému úradu?
V zmysle našej legislatívy je potrebné odovzdať stavebnému úradu energetický certifikát. Stavebné úrady si túto povinnosť vysvetľujú rôzne, niektorým stavebným úradom stačí energetický štítok, čo je jedna A4, kde je zosumarizované všetko podstatné, niektoré chcú celý dokument aj s prílohami. V každom prípade by vám mal ostať originál buď energetického certifikátu alebo štítku. Je to kvôli neskoršiemu použitiu, napríklad pri predaji alebo prenájme objektu. Ideálne je sa so stavebným úradom dohodnúť nech si spravia kópiu energetického štítku, aby ste ho nemuseli dávať overovať u notára a vám ostane originál.
Aký je rozsah certifikátu?
Energetický certifikát sa skladá z 8 strán + povinná tabuľková príloha ktorá má rozsah približne 12 strán. Rozsah sa líši od typu objektu. Povinnou súčasťou je aj energetický štítok. Strany energetického certifikátu musia byť opečiatkované a ručne podpísané zhotoviteľom. Energetický štítok musí byť umiestený vo vstupnom vestibule veľkých budov.
V akom formáte odovzdať energetický certifikát stavebnému úradu?
Stavebný úrad bude od vás žiadať vytlačený originál energetický certifikát. To znamená opečiatkovaný a vlastnoručne podpísaný zhotoviteľom. Ideálne je originál zobrať k nahliadnutiu a odovzdať stavebnému úradu kópiu ak stým bude stavebný úrad súhlasiť.
Ktorý je najdôležitejší výsledok v energetickom certifikáte?
Najdôležitejší výsledok je primárna energia, ktorá je znázornená hneď na prvej strane pravý stĺpec. Môže byť v kategórii od A0 až po G. V súčasnosti majú novostavby spĺňať kategóriu A1 od 31.12.2020 to bude kategória A0.
Kde v certifikáte nájdem informácie o dome?
Informácie o použitých stavebných materiáloch, vykurovacom systéme a príprave teplej vody v objekte sú rozpísane na stranách 4-6. Ďalšie výpočtové detaily sú rozpísane v správe, ktorá je povinnou prílohou energetického certifikátu.
Aké je využitie energetického certifikátu?
V súčasnosti je to hlavne legislatívne využitie, najmä predloženie stavebnému úradu ku kolaudácii. Ďalej je povinnosť dodať certifikát pri prenájme alebo predaji objektu. Praktické využitie do budúcna: certifikát častokrát ostane ako jediný najkomplexnejší dokument, ktorý objekt popisuje. Sú v ňom informácie o stavebných materiáloch, izoláciách, vykurovaní a príprave teplej vody. K predaju objektu je to často krát na nezaplatenie. Dobré popísaný certifikát zdvihne po rokoch hodnotu nehnuteľnosti či už z pohľadu súdneho znalca alebo aj z pohľadu banky pri schvaľovaní hypotéky. Pri rekonštrukcii objektu je možné certifikát využiť na získanie dotácie od štátu. Ďalšie využitie zatiaľ na Slovensku nie je veľmi rozšírené.

Kedy potrebujem energetický certifikát?

 • pri dokončení novej budovy - kolaudácii
 • pri významnej obnove - rekonštrukcii existujúcej budovy
 • pri predaji budovy
 • pri prenájme budovy

Kedy nepotrebujem energetický certifikát?

 • pre budovy chránené z dôvodu architektonickej alebo historickej hodnoty
 • pre dočasné stavby s plánovaním časom využitia menej ako 2 roky
 • pre priemyselné stavby, dielne a nebytové poľnohospodárske budovy
 • pre bytové budovy, ktoré sú určené na užívanie menej než 4 mesiace v roku
 • pre samostatne stojace budovy s úžitkovou plochou menej ako 50 m²
 • pre budovy vyhlásené za národné kultúrne pamiatky
 • pre budovy v pamiatkovej rezervácii alebo pamiatkovej zóne
 • pre kostoly a iné budovy používané ako miesta na bohoslužby alebo náboženské podujatia
 • pre budovy uvedené do užívania pred 1. januárom 1947

Prečo je v energetickom certifikáte iná podlahová plocha ako mám vo výpočtoch od architekta?

 • Podlahová plocha uvedená v energetickom certifikáte je v skutočnosti merná plocha objektu (podlahová plocha určená z vonkajších rozmerov, vrátane priečok). Rozdielny názov vznikol prekladom z anglickej normy. Systém registrácie energetických certifikátov spravuje Ministerstvo dopravy a výstavby, takže zmena šablóny z našej strany nie je možná

Ktorý výsledok energetického certifikátu je ten dôležitý?

 • Je to PRIMÁRNA ENERGIA. Nachádza sa na prvej strane energetického certifikátu v pravom hornom rohu

Aký má byť výsledok energetického certifikátu?

 • Pre objekty, ktoré sa začali stavať po 1.1.2016 je to kategória A1 globálneho ukazovateľa, ktorým je primárna energia

Koľko je platnosť energetického certifikátu?

 • Nie je rozhodujúce, či budete kolaudovať o týždeň alebo o pol roka. Energetický certifikát je platný 10 rokov od dátumu vystavenia

Čo sa stane ak dom v energetickom certifikáte neskončí v kategórii A1?

 • Ak dom vyjde do inej kategórie ako je určené, stavebný úrad môže uložiť návrh na zrealizovanie opatrení na zlepšenie kategórie. Opatrenia musia byť ekonomicky a technicky realizovateľné

Som vlastník budovy, aké mám povinnosti?

 • Vlastník budovy je povinný mať energetický certifikát budovy ku dňu začatiu kolaudačného konania (ak stavebný úrad neurčí inak)
 • Uschovať energetický certifikát počas jeho platnosti (platnosť je 10 rokov)
 • Mať certifikát ku dňu uzatvorenia zmluvy o predaji alebo prenájme budovy alebo jej samostatnej časti
 • Pri predaji odovzdať platný energetický certifikát novému vlastníkovi
 • Pri prenájme budovy odovzdať kópiu energetického certifikátu nájomcovi
 • Do piatich pracovných dní odo dňa prevzatia energetického certifikátu vystaviť energetický štítok na nápadnom, pre verejnosť viditeľnom mieste ak ide o o budovu na prenájom alebo o budovu s podlahovou plochou viac ako 500 m², ktorú verejnosť často navštevuje
 • Zabezpečiť nový certifikát do dvoch mesiacov odo dňa zániku platnosti certifikátu budovy z dôvodu vykonania stavebných úprav budovy, ktoré majú vplyv na energetickú hospodárnosť
 • Vlastník budovy musí ako súčasť ponuky na predaj alebo prenájom uviesť v reklame aj ukazovateľ energetickej hospodárnosti, to platí aj na samostatnú časť budovy

Chcem si naštudovať detaily a paragrafy o certifikátoch, kde ich nájdem?


Uvedené zákony aj vyhláška stanovujú postup energetickej certifikácie, kategorizáciu budov, obsahové požiadavky na certifikát a zatrieďujú objekt podľa stanovených kritérií do kategórií od A0-A1-A až do G. Pričom v kategórii A sú najhospodárnejšie budovy a v kategórii G sú najnehospodárnejšie budovy.

Vypracovanie certifikátu

telefonTelefonický kontakt:
Tel.:  041 5002 707
Fax:  041 5002 707
Mob.:  0903 310 385
obalkaE-mail:
info@twg.sk
info@energetickecertifikaty.sk
domcekNaše pobočky:
 • Bratislava
 • Žilina
 • Trenčín
 • Košice
 • Štrba
 • Bytča
 • Skalica
 • Turčianske Teplice
 • Nové Zámky